Актуален адрес на посолство на Австралия

Актуалният адрес на посолство на Австралия най-близо до София е:

(Посолство на Австралия) Канцелария: Thon Building, Level 6 Cnr. Kifisias & Alexandras Ave. – Ambelokipi 115 23 Athens, GREECE Пощенски адрес: Embassy of Australia PO BOX 14070 Ambelokipi 115 10

Тел.: +30 210 8704000
Факс: +30 210 8704111 - Административен отдел
+30 210 8704199 - Политически отдел
+30 210 8704055 – Консулски отдел
+30 210 8704125 – Миграция
E-mail: aе.athens@dfat.gov.au
Web site: www.ausemb.gr
Работно време: 08:00 – 16:00 часа
Национален празник:
26 януари - (1788 г.)